VRIJWARINGSCLAUSULE
Deze website is opgezet als een informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties.

Informatie op deze website:
Jaap Pleit Zappey stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is.

Copyright:
Niets uit de tekst of de grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Jaap Pleit Zappey worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks:
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Jaap Pleit Zappey geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.